Otázky a Odpovědi

Z čeho se skládají zavlažovací systémy?

Automatický zavlažovací systém se skládá z podzemního trubního rozvodu, postřikovačů, elektroventilů, řídící jednotky a čidla srážek. Výsuvné postřikovače a trubní rozvody jsou umístěné pod zemí. Systém ovládá řídící jednotka, která přes kabely a elektroventily spouští jednotlivé sekce (ucelené skupiny postřikovačů).

Z čeho čerpá systém vodu?

Zdrojem vody, kterou bude zavlažovací systém čerpat, může být například studna, vrt, akumulační jímka nebo vodovodní řad. Jestli máte ale na výběr z více řešení, doporučujeme přihlédnout k tomu, že nejlepší a nejefektivnější technické i ekonomické řešení pro zavlažovací systém je kapacita průtoku zdroje 1l za sekundu.

Jak zavlažování probíhá?

Při zahájení zavlažování se tlakem vody vysunou výsuvné části postřikovačů, kde zůstávají po celou dobu závlahy. Poté se opět automaticky zasunou zpět pod povrch, a nic tak nebrání například v sekání trávníku. Celá zavlažovaná plocha je rozdělena do jednotlivých sekcí. Toto rozdělení je často nutné, protože v každé z těchto sekcích probíhá zavlažování odlišně. Zavlažování celé zahrady tak probíhá v různých intervalech, kratší či delší dobu, vždy dle potřeby.

Kdy a jak často by se mělo zavlažovat?

Průměrná týdenní potřeba vody pro závlahu kvalitního trávníku je cirka 25 – 40 l na m2. Nejlepší je ji rozdělit do 2-3 cyklů týdně, (např. pondělí-středa-sobota) kolem 10-15 litrů závlahy na jeden cyklus. Nejefektivnější zálivka je v časných ranních nebo pozdních večerních hodinách. Pokud to tedy není nezbytné, nedoporučujeme zavlažovat jindy.

Jak dlouho by se mělo zavlažovat?

Doba závlahy závisí na typech postřikovačů na příslušné sekci. Obvyklá délka závlahy je při frekvenci zálivky 3x týdně u rozprašovacích postřikovačů 3-8 min na sekci, u rotačních postřikovačů 10-30 min na sekci a u kapkovacího potrubí 15-45 min na sekci. Doba závlahy závisí vždy ale na konkrétních podmínkách.

Jak je to se zavlažováním za deště nebo silného větru?

Za těchto nepříznivých podmínek se nezavlažuje. Pokud je k ovládací jednotce připojeno čidlo srážek nebo větru, čidlo může automaticky zablokovat průběh zavlažování. Až čidlo zaregistruje kompletní odpaření srážek či snížení rychlosti větru, cyklus bude znova obnoven. Taktéž může uživatel provést manuální spuštění či vypnutí celého systému i jeho části bez ohledu na počasí.

Je třeba zazimovávat zavlažovací systém?

Zazimování je vhodné provádět u všech závlahových systémů. I malé množství vody může napáchat velké škody, ať už v podobě protržení potrubí, či zkrácení životnosti systému. Zazimování většiny systémů je velice jednoduché. Provádí se vyfouknutím vody stlačeným vzduchem, což zvládnete i sami, nebo Vám ho zajistí naše firma.

Může si sám zákazník opět na jaře spustit zavlažovací systém?

Ano, není to nic složitého. Je třeba zkontrolovat čerpací stanici, filtr, všechny uzavírací armatury a ventily a vpustit vodu do systému. Poté zapnete a naprogramujete ovládací jednotku, vložíte do ní záložní zdroj 9V a postupně lze začít spouštět všechny sekce. Také je vhodné provést kontrolu všech trysek a ověřit si parametry dostřiku. Samozřejmě i tento servis je v nabídce našich služeb.

Stane se něco, vypadne-li náhle proud?

Vcelku nic. Do jednotek totiž instalujeme záložní zdroj v ceně 100 Kč, který po výpadku proudu pouze dočasně zablokuje systém a po obnovení dodávky proudu opět odblokuje, a můžete tak pokračovat v zavlažování.

Jak dlouho trvá realizace?

Doba realizace závisí na několika faktorech. Např. při zakládání nové zahrady se zavlažovacím systémem odpadají práce k uvedení zahrady do původní podoby, atd. Většinou platí ale toto pravidlo: projekty zahrad do výměry travní plochy do 500m2 trvají 10 dní, u nově zakládaných 7 dní, u zahrad do 2000m2 20 dní, popřípadě 15 dní u nově zakládaných zahrad a u větších ploch zcela závisí na projektu. Více informací o montáži najdete zde.

Všichni prodejci, za účelem prodat co nejvíce nabízených produktů, často říkají, že tyto produkty sebou přináší řadu výhod. Většina z nich ale jen využívá marketingových lákadel, a neumí tyto výhody odůvodnit či je jinak obhájit. My ANO.

Hoch závlahy

Jan Hoch
Zálužice 8
373 41 Hluboká nad Vltavou

tel.: +420 608 729 566
mail:

Naši partneři

Český Trávník Zoohoch Zahradnictví Svrkyně Milan Havliš Čerpadla Neptun

Hoch závlahy

edgedesign.cz | websoul.cz